Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φυσιολογικές τιμές Βιοχημικών εξετάσεων:
Σίδηρος
'Ανδρες: 55-160 μg/dl
Γυναίκες: 45-155 μg/dl
Παιδιά: 45-120 μg/dl


Β-12
200-900 pg/ml


Φυλλικό Οξύ
2-19 ng./ml


Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα του Ορού (TIBC)
250-400 μg/dl


Φερριτίνη
'Ανδρες: 28-365 μg/L
Γυναίκες: 5-96 μg/L
Γυναίκες: 5-275 μg/L (μετα την εμμηνόπαυση)
Παιδιά: 5-140 μg/L


Ουρία
(ορού):

BUN: 9-20 mg/dl


Ουρία: 20-50 mg/dl
(ούρων):

20-35 g/24ωρο


Κρεατινίνη
'Ανδρες: 0,7-1,5 mg/dl
Γυναίκες: 0,6-1,0 mg/dl
Παιδιά: 0,4-0,9 mg/dl


Κρεατίνη
(ορού):

'Ανδρες: 0,2-0,6 mg/dl
Γυναίκες: 0,6-1,0 mg/dl
(ούρων):
100 mg/24ωρο


Ουρικό Οξύ
(ορού):
'Ανδρες: 3,4-7,5 mg/dl
Γυναίκες: 2,5-6,2 mg/dl
Παιδιά: 2,0-5,5 mg/dl
(ούρων):
250-750 mg/24ωρο


Γλυκόζη (σάκχαρο)
(νηστείας): 70-110 mg/dl


Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
5,5-7,5%


Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα (FFA)
2-16 mg/dl ή 0,3-0,8 mEq/L


Τριγλυκερίδια
20-150 mg/dl


Χοληστερόλη
Ενήλικοι: 150-250 mg/dl
Παιδιά: 120-200 mg/dl


Ολικές Πρωτεΐνες
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών: 6,0-8,3 g/dl
Παιδιά κάτω των 3 ετών: 5,4-8,7 g/dl
Νεογνά: 0,17-0,42 g/dl


Λευκωματίνη
3,2-5,6 g/dl
Α1-Αντιθρυψίνη
0,2-0,4 g/dl


Α2-Μακροσφαιρίνη
'Ανδρες: 0,15-0,35 g/dl
Γυναίκες: 0,17-0,42 g/dl


Απτοσφαιρίνη
Ενήλικοι: 6,0-8,3 g/dl
Νεογνά: 5,4-8,7 g/dl
Βρέφη 1-6 μηνών: αυξάνεται σταδιακά μέχρι 0,03 g/dl


Σιδηροφιλίνη (τρανσφερίνη)
275-360 g/dl


Νάτριο (Na+)
(πλάσματος): 135-147 mEq/L ή mmoI/L
(ούρων): 40-220 mEq ή mmoI/24ωρο
(οσμωτικής πίεσης πλάσματος): 285-295 mOsm/L


Κάλιο (K+)
(ορού): 3,5-5,5 mEq/L ή mmoI/L
(ούρων): 25-125 mmoI/24ωρο


Ασβέστιο (Ca++)
(ορού):
Ενήλικοι (ολικό):
4,0-5,2 mEq/L ή mmoI/L ή 8,1-10,4 mg/dl
Ενήλικοι (ιονισμένο): 1,07-1,27 mmoI/L
Παιδιά (ολικό): 4,4-5,6 mEq/L ή 8,8-11,2 mg/dl
(ούρων):
50-250 mg/24ωρο


Μαγνήσιο (Mg++)
(ορού):
Ενήλικοι: 1,0-1,5 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιά: 0,7-0,9 mg/dl
(ούρων):
15-290 mg/24ωρο


Χλωριούχα (CI-)
(ορού):
Ενήλικων: 95-108 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιών: 96-110 mmoI/L
(ούρων):
Ενηλίκων: 110-250 mmoI/24ωρο
Παιδιών: 15-40 mmoI/24ωρο


Φώσφορος (P-5)
(ορού):
Ενήλικοι: 2,5-4,5 mg/dl
Παιδιά: 4,7-7,0 mg/dl
(ούρων):
0,4-1,3 g/24ωρο


Φυσιολογικές τιμές Γενικής Αίματος:

Ερυθρά Αιμοσφαίρια
Ενήλικοι, άνδρες: 4,6 - 6,2 εκατομμύρια /mm3
Γυναίκες: 4,2 - 5,4 εκατομμύρια /mm3
Νεογνά 2 εβδομάδων: 4,6 - 6,0 εκατομμύρια /mm3
Βρέφη 2 μηνών: 3,8 - 5,6 εκατομμύρια /mm3
Παιδιά: 3,8 - 5,2 εκατομμύρια /mm3


Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC)
Λευκών αιμοσφαιρίων: 4,5 - 11 χιλιάδες /mm3
Νεογνά: 16 - 22 χιλιάδες /mm3
Βρέφη: 1 - 15 χιλιάδες /mm3
Παιδιά: 8 - 12 χιλιάδες /mm3


Λευκοκυτταρικού τύπου: Λευκοκύτταρα 34% (20-45%)
Ουδετερόφιλα : 59% (40-75%)
Ηωσινόφιλα: 2,7% (1-6%)
Βασεόφιλα : 0,3% (0,5-1%)
Μονοκύτταρα : 4% (2-10%)
Λεμφοκύτταρα
Ενήλικοι: 34% (20-40%) ή 3.000)/mm3
Παιδιά μέχρι 14 ετών: 48% (20-70%) ή 4.000)/mm3
Έφηβοι μέχρι 19 ετών: 42% (22-62%) ή)/mm3
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα
Ενήλικοι:60% (40-75%) ή)/mm3
Παιδιά και έφηβοι: 48% (25-70%) ή)/mm3
Ηωσινόφιλα
Ενήλικοι: 2,7% (1-6%) ή)/mm3
Παιδιά: 2,6% (0,8%) ή 200 (0-600)/mm3
Βασεόφιλα
0,5% (0,3-1%) ή)/mm3
Μονοκύτταρα (Μεγάλα μονοπύρηνα)
Ενήλικοι: 4% (2-10%) ή)/mm3
Παιδιά: 4,5% (0,7%)


Αιμοπετάλια
Ενήλικοι: 140-400 χιλιάδες/mm3
Παιδιά: 150-250 χιλιάδες/mm3


Αιμοσφαιρίνη
'Ανδρες: 13,0-18,8 g/dl
Γυναίκες: 11,6-16,4 g/dl
Νεογνά: 16,0-25,0 g/dl
Παιδιά μέχρι 10 ετών: 10,8-14,8 g/dl
Παιδιά άνω των 10 ετών: 11,4-15,4 g/dl


Μεθαιμοσφαιρίνη
Κάτω του 3% της ολικής αιμοσφαιρίνης (πάνω από 5% αρχίζει να εμφανίζεται κυάνωση)
καρβοξυαιμοσφαιρίνη
Κάτω του 3% της ολικής αιμοσφαιρίνης


Αιματοκρίτης (Hct)
Ενήλικοι 'Ανδρες: 40-54%
Γυναίκες: 37-47%
Νεογνά: 43-63%
Παιδιά: 30-44%


Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρων (MCV)
Ενήλικοι: 76-96 μ3
Παιδιά: 74-86 μ3


MCH
Ενήλικοι: 27-33 γγ
Παιδιά: 24-30 γγ


MCHC
30-36 g%


MPV
6-9 μ3


RDW
9-11%


RDS
9,5-10,5


PDW
8,8-11,2


Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)
Wintrobe 'Ανδρες: 0-9 mm/1η ώρα
Γυναίκες: 0-20 mm/1η ώρα
Westgrem: 0-15 mm/1η ώρα

IgG: mg%
IgM: 45-150 mg%Καρκινικοί Δείκτες (φυσιολογικές τιμές)


CEA : έως 3,4 ng / ml για μη καπνιστές
έως 4,3 ng / ml για καπνιστές

PSA : έως 4 ng / ml για τους άνδρες

free PSA : μικρότερο από 0,10: ύποπτο για κακοήθεια
0,10 έως 0,25: αμφίβολο
μεγαλύτερο από 0,25: φυσιολογικό

AFP : έως 7 ng / ml για άνδρες και γυναίκες (εκτός των εγκύων)

β-χοριακή γοναδοτροπίνη :
για τους άνδρες έως 3 mIU/ml
για τις γυναίκες έως 6 mIU/ml

CA 15-3 : έως 25 IU/ml για γυναίκες

CA 125 : έως 35 IU/ml

CA 50 : έως 30 IU/ml

4 σχόλια:

 1. σε εξεταση γενικης ουρων τα ερυθρα ειναι 18-20κοπ ποιαες ειναι οι φυσιολογικες τιμες γιατι δεν γραφοναι στο εντυπο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαρακτηρισμός απάντησης Ερυθρά κ.ο.π.
   Σπανιότατα 0 - 1
   Σπάνια 2 - 4
   Λίγα 5 - 10
   Αρκετά 11 - 15
   Πολλά 16 - 30
   Άφθονα > 31

   Διαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή